A A

INLEIDING WETHOUDER H.J.CAMPAGNE

Beste senioren,

De Seniorenraad Meierijstad, afdeling Schijndel heeft onlangs deze Seniorenwijzer uitgegeven, waarin alle actuele informatie is verwerkt over zaken die met het wel en wee te maken hebben van de senioren (65+) in Meierijstad.

We worden met zijn allen steeds ouder. Dat is eigenlijk vooral goed nieuws. Senioren    van vandaag zijn vaak actieve burgers, maar ook als het wat minder goed gaat of uw zorgbehoefte stijgt, staan de Seniorenraad en tal van andere organisaties voor u klaar.

De Seniorenwijzer helpt u op weg om de juiste oplossing te vinden. Naast internet,  websites en andere informatiekanalen is deze Seniorenwijzer een overzichtelijke  informatiebundel, waarin je op een eenvoudige manier gegevens kan opzoeken en  nalezen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Iedereen die zijn bijdrage leverde aan deze gids wil ik van harte bedanken en een groot compliment geven voor het eindresultaat. Ik ben ervan overtuigd dat de inhoud voor iedereen nuttig en zinvol is.

Veel leesplezier!

H.J. (Rik) Compagne
Wethouder Zorg, Volksgezondheid, Volkshuisvesting gemeente Meierijstad