A A

  Ga direct naar:
      19-02-2020 | In memoriam Wim van der Schoot
      03-01-2020 | Seniorenwijzer 2020
      23-01-2019 | Seniorenwijzer 2019
      07-01-2019 | Raad van toezicht van Laverhof benoemt nieuwe voorzitter en nieuw lid
      11-09-2018 | Keezen bij St. Barbara voor een Tovertafel: Doe mee!
      14-06-2018 | Nieuwe privacyverklaring (AVG)
      01-03-2018 | In memoriam Toon Frederix
      04-01-2018 | Woonvorm “b’OnsThuis”
      08-11-2017 | Mgr. Bekkershuis bestaat 50 jaar
      15-10-2017 | Bouw appartementen Kloosterpark Uden
      22-09-2017 | In memoriam Anny de Laat
      10-04-2017 | Presentatie Inventarisatie Woonwensen Schijndel
      06-04-2017 | Woonwensenonderzoek ouderen Schijndel
      31-12-2016 | Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 Schijndel Ontmoet Schijndel
      31-12-2016 | 1e Nieuwjaarsreceptie Meierijstad
      24-12-2016 | Seniorenwijzer 2017 is uitgebracht
      24-12-2016 | Studie naar de kwaliteit van de zorg in Schijndel
      22-12-2016 | Najaarsbijeenkomst/Netwerk Seniorenraad Schijndel 28 nov '16
      21-11-2016 | 1e Sleutelkluisje in Schijndel gemonteerd!
      07-10-2016 | Cursus Digisterker: werken met e- overheid
      06-10-2016 | Uitnodiging project geclusterd wonen
      28-09-2016 | Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad
      26-09-2016 | Samenwerking Seniorenraad Schijndel met VVN Afd.Schijndel
      28-07-2016 | Plotseling overlijden van Jan van den Akker
      14-07-2016 | Woonwensenonderzoek senioren in Schijndel
      16-06-2016 | Verzorging en verpleging van de ouderen in Schijndel.
      07-06-2016 | Enquête zorg in Schijndel
      07-06-2016 | Grote verhuizing van bewoners St. Barbara naar Mgr. Bekkershuis
      02-06-2016 | Voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad Schijndel 2016
      01-06-2016 | Laverhof presenteert jaarverslag 2015 ‘Vooruit door verandering’
      19-05-2016 | Aanbieding "Studie naar Gemeentelijke Dienstverlening en Participatie"
      17-05-2016 | Lezing over Mgr. Bekkers in het Mgr Bekkershuis in Schijndel
      02-05-2016 | Nieuwe oversteekplaatsen Kloosterstraat
      16-04-2016 | Programma openbare voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad
      06-04-2016 | Seniorenraad presenteert 'hufterproof' sleutelkluisje
      22-03-2016 | Notitie Ouderenbeleid Meierijstad
      20-03-2016 | Nieuwsbrief nr 25 maart 2016
      14-03-2016 | Opiniepanel Gemeentelijke Dienstverlening en burgerparticipatie
      03-03-2016 | Uitleenpunten hulpmiddelen bij Laverhof!
      25-02-2016 | Jaarrede 2015 van voorzitter Seniorenraad, Frans van Oorschot.
      22-02-2016 | Impressie informatiebijeenkomsten Wonen in Veiligheid
      26-01-2016 | Wonen in Veiligheid (Wonen met gemak)
      10-01-2016 | Nieuwjaarsreceptie 2016 'Schijndel ontmoet Schijndel'


19-02-2020 | In memoriam Wim van der Schoot

IN MEMORIAM WIM VAN DER SCHOOT.

Op woensdag 19 februari 2020 bereikte ons het trieste en volkomen onverwachte nieuws dat Wim van der Schoot plotseling op 72-jarige leeftijd is overleden.Even een paar weken rustig aan doen………………………………………………………………………!
Dat zijn de laatste woorden geweest die Wim van der Schoot afgelopen week tegen me zei.
Zijn echtgenote Mientje moest voor een behandeling naar het ziekenhuis en als ze dan weer thuis was wilde hij bij haar zijn. Ik mocht dus die paar weken niet op hem rekenen. Zo wie zo was dat iets aparts voor Wim. “Als je tijd hebt ben je ergens mee bezig”, zei hij vaak tegen me. Het zal niet meer zo zijn.
We hebben Wim een tijd geleden gevraagd zitting te nemen in de Commissie Wonen & Veiligheid van de Seniorenraad Meierijstad mede vanwege zijn onverzettelijkheid, betrokkenheid en passie die hij voor zijn werkzaamheden kon opbrengen. Hij was niet te stuiten. Mede door zijn persoonlijke contacten had hij bij velen een gemakkelijke ingang. Daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Hij organiseerde samen met anderen de succesvolle “Verkeersmarkt” en had volop plannen voor de herhalingscursussen.
Nu de onlangs ingeschreven “Stichting Schijndel Hartsave” technische mensen nodig had werd Wim één van de beschikbare “technisch beheerders”. In een mum van tijd fietste hij in Schijndel en Wijbosch rond om de bestaande AED’s te inventariseren. Met de fiets en zijn herkenbare kratje en zijn petje op was dat een kolfje naar zijn hand. Hij nam het zelfs het bestuur kwalijk als die niet meteen actie ondernam of direct reageerde op zijn vragen. Gegevens tot in detail, foto’s, geschetste plattegronden, memo’s alles leverde hij aan om het dossier zo volledig mogelijk te maken. Nu de voorbereidende fase achter de rug is kwam voor Wim het mooie werk: de contacten met de betrokkenen.
Afgelopen woensdagmiddag bereikte ons het bericht dat Wim als gevolg van hartfalen, hoe cynisch kan het zijn, plotseling was overleden. Terwijl hij s’ morgens nog bij de arts was geweest had hij toch de zorgplicht voor zijn echtgenote weer op zich genomen en was de woensdag weer een gewone dag. In de middag sloeg het noodlot toe. De hulp kwam te laat en Wim overleed.
Behalve zijn familie, vrienden en kennissen zullen ook wij het voortaan zonder Wim moeten doen. Dat zal niet meevallen. Ik denk dat we hem nog heel vaak zullen missen.
Moge hij rusten in vrede. Tenminste …………………. als hij daar tijd voor heeft. Bij ons is het werk niet af. Dat zal ons nog lang aan Wim herinneren. En daar zijn we blij om.
Wij wensen Mientje, kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte voor de toekomst.
Dag Wim.

Eric de Goeij, Voorzitter Cie. Wonen & Veiligheid
Mede namens het Bestuur van de Seniorenraad.
03-01-2020 | Seniorenwijzer 2020

Rond de jaarwisseling is de Seniorenwijzer 2020 in een oplage van 4000 exemplaren bezorgd bij alle 65-plussers en de leden van de KBO Schijndel.
Een en ander in samenwerking met de gemeente Meierijstad.

Bij de uitgave 2020 staan we even stil bij de geboorte in 2011 van de eerste zelfstandige uitgave van de Seniorenwijzer, zoals wij die sindsdien kennen in z'n huidige vorm.

Onder grote belangstelling van sponsoren en genodigden vond toen een presentatie plaats in de aula van Welzijn De Meierij (voormalig BWI) onder de titel:
"De burger aan het woord en hoe zie je dat terug in de Seniorenwijzer?" 
(zie www.seniorenraadschijndel.nl) - Nieuws - Nieuwsarchief  - Presentatie Seniorenwijzer 2011 dd. 20-12-2010)

Lees meer


23-01-2019 | Seniorenwijzer 2019
In januari 2019 wordt de Seniorenwijzer 2019 Schijndel in een grote oplage (4000 stuks) in Schijndel verspreid.
Met vereende krachten is deze parel van de Afdeling Schijndel van de Seniorenraad Meierijstad weer tot stand gekomen.
Met medewerking van de gemeente Meierijstad wordt voor de verspreiding gezorgd bij alle inwoners van Schijndel van 65 jaar en ouder, alsmede bij alle leden van de KBO in Schijndel.
Lees meer


07-01-2019 | Raad van toezicht van Laverhof benoemt nieuwe voorzitter en nieuw lid
Miriam Dragstra is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Laverhof. Zij volgt op 1 januari 2019 Arnold Veldman op, die na twee termijnen als lid van de raad van toezicht vertrekt.
Veldman was sinds 1 januari 2014 voorzitter van de raad van toezicht.
Lees meer


11-09-2018 | Keezen bij St. Barbara voor een Tovertafel: Doe mee!
Op woensdag 26 september a.s. organiseert Dorien Romme, medewerker bij Laverhof, een Keez-toernooi in "Het Torentje" bij St. Barbara in Wijbosch voor de aanschaf van een Tovertafel.

De kosten bedragen € 5,- per deelnemer en de volledige opbrengst is bestemd voor de Tovertafel.
Lees meer


14-06-2018 | Nieuwe privacyverklaring (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De oorspronkelijke "Wet bescherming persoonsgegevens" (Wbp) komt daarmee te vervallen.
Lees meer


01-03-2018 | In memoriam Toon Frederix


Op 2 maart j.l. werden wij op bijzonder onaangename wijze verrast door het bericht dat Toon Frederix bij een verkeersongeval om het leven is gekomen.

Toon Frederix was sedert 2007 nauw betrokken bij het ouderenbeleid in Schijndel, waarbij hij als vrijwilliger diverse functies heeft bekleed.

Lees meer


04-01-2018 | Woonvorm “b’OnsThuis”
Een projectgroep uit de commissie “Wonen en Veiligheid” resulterend onder “Seniorenraad Meierijstad” afdeling Schijndel, heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een woonvorm voor ouderen.
Naast het gebruik van de resultaten van het woonwensenonderzoek werd een korte doelgerichte enquête gehouden onder de K.B.O.’s in Schijndel en Wijbosch waarin werd gevraagd, hoe men op gevorderde leeftijd zou willen wonen nu het zelfstandig wonen ook politiek een feit is.
Lees meer


08-11-2017 | Mgr. Bekkershuis bestaat 50 jaar
Dinsdag 31 oktober vierden de bewoners en medewerkers van het Mgr. Bekkershuis dit 50-jarige jubileum. Een feestelijke dag die begon met een Heilige Mis die in het teken stond van dankbaarheid. De Mis werd voorgegaan door pastor Schepers en Just Hebly, geestelijk verzorger van Laverhof, en het Mgr. Bekkerskoor zong prachtige liederen. Ook bewoners droegen bij door het voorlezen van de eerste lezing en de voorbede. 
Lees meer


15-10-2017 | Bouw appartementen Kloosterpark Uden
Bouw appartementencomplex Kloosterpark aan de Volkelseweg in Uden van start.
Op het terrein van Het Retraitehuis, locatie van Laverhof in Uden, wordt binnenkort gestart met de bouw van Kloosterpark, een complex met 44 huurappartementen.
Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “Kloosterpark is een uniek concept voor Uden dat we samen met projectontwikkelaar Cornelis Huygens vorm gaan geven. 

Lees meer


22-09-2017 | In memoriam Anny de Laat
Tijdens een afscheidsviering op 21 september 2017 in Het Gasthuis te Schijndel hebben wij afscheid genomen van Anny de Laat.

Anny werd in 2012 lid van de themagroep Zorg van de Seniorenraad Schijndel.
Zij wilde haar kennis en de deskundigheid, die zij in haar werkzame leven verworven had, ten dienste stellen van de senioren in Schijndel.
Lees meer


10-04-2017 | Presentatie Inventarisatie Woonwensen Schijndel
Medio 2016 is de Seniorenraad Schijndel gestart met een onderzoek naar de woonwensen van senioren van 55 jaar en ouder in de voormalige gemeente Schijndel. Dat onderzoek heeft recentelijk geleid tot de Rapportage Inventarisatie woonwensen ouderen Schijndel. Dit rapport bevat veel informatie betreffende de woonwensen van de respondenten van 55 jaar en ouder in Schijndel en Wijbosch die van groot belang is voor de gemeente Meierijstad,
de woningbouwverenigingen en woningbouwcorporaties in het werkgebied van de gemeente Meierijstad. Met deze informatie kunnen zij een huisvestingsbeleid voor deze doelgroep opstellen voor de komende jaren.
Lees meer


06-04-2017 | Woonwensenonderzoek ouderen Schijndel
ALGEMEEN
Medio 2016 is de Seniorenraad Schijndel gestart met een onderzoek naar de woonwensen van senioren van 55 jaar en ouder in de voormalige gemeente Schijndel. Het aantal senioren neemt de komende jaren toe en de overheid vindt het van belang dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat willen de senioren ook en het liefst zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving.
Om dat mogelijk te maken, is het van belang om te weten wat de wensen zijn van de senioren op het gebied van huisvesting. Hoe willen ze wonen, waar willen ze wonen en met welke voorzieningen?
Lees meer


31-12-2016 | Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 Schijndel Ontmoet Schijndel
Op donderdag 5 januari 2017 bent u van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze wordt u aangeboden door: Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Schijndel Ondernemers Contact Schijndel, Schijndels Netwerk voor Ondernemers, Winkeliersvereniging Hart van Schijndel, Winkelgroep Schijndel Zuid, Citymanagement Schijndel, Huis & Erf Schijndel, Schijndelse Bouwsociëteit.
Lees meer


31-12-2016 | 1e Nieuwjaarsreceptie Meierijstad
UITNODIGING
NIEUWJAARSRECEPTIE MEIERIJSTAD

3 JANUARI 2017

Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de 1ste gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.

Deze receptie wordt gehouden op dinsdag 3 januari 2017 van 19.00 - 21.00 uur in de Noordkade, de Malerij, Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH te Veghel. 

Lees meer


24-12-2016 | Seniorenwijzer 2017 is uitgebracht

De Seniorenwijzer 2017 is een uitgave van de Seniorenraad en ook een aanvulling op de digitale Gemeentegids.
Mede dank zij een aantal sponsoren en de samenwerking met de KBO-Kring Schijndel en Welzijn De Meierij kent de gids sinds 2012 haar huidige vorm 1.
Bij het ter perse gaan van deze wijzer was er nog geen duidelijkheid over de positie van de Seniorenraad in onze nieuwe gemeente Meierijstad.
Wij zullen als Seniorenraad, in welke vorm dan ook, ons hard maken dat de Seniorenwijzer ook na 2017 zal worden uitgegeven.

Of dat gaat lukken hangt uiteraard af van de positie die het nieuw te vormen college gaat innemen jegens ouderen.
Lees meer


24-12-2016 | Studie naar de kwaliteit van de zorg in Schijndel
Op 19 december jl. heeft de Seniorenraad Schijndel de Studie naar de kwaliteit van de zorg in Schijndel in het gemeentehuis gepresenteerd. In de verschenen studie zijn de resultaten opgenomen van een enquête die gehouden is onder de cliënten van Laverhof en Vivent. In totaal betrof het 560 cliënten (Laverhof 440 en Vivent 120 cliënten) die huishoudelijke hulp en thuiszorg ontvingen. 
De opzet was om door middel van een enquête inzicht te verkrijgen over de ervaringen met de ontvangen hulp. Is men tevreden over de geleverde zorg en de geboden hulp? Is er voldoende aandacht voor de cliënt en is de zorg en hulp deskundig? En niet onbelangrijk, is er voldoende tijd om de taken uit te voeren en wordt men als kwetsbare oudere serieus genomen?
Lees meer


22-12-2016 | Najaarsbijeenkomst/Netwerk Seniorenraad Schijndel 28 nov '16
Op 28 november 2016 heeft de Seniorenraad Schijndel een Najaarsbijeenkomst/Netwerkborrel georganiseerd in ‘t Spectrum in Schijndel.

Op deze avond stond het thema “Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad” centraal!
Een goede gelegenheid om na een kort en beknopt informatief deel,
onder het genot van een borrel en een hapje, met onze huidige én toekomstige relaties, zowel vanuit de ouderenzorg als vanuit de politiek en het bestuur, van gedachten te wisselen over de beoogde Seniorenraad Meierijstad en het ouderenbeleid in onze nieuwe gemeente Meierijstad.
Lees meer


21-11-2016 | 1e Sleutelkluisje in Schijndel gemonteerd!
Donderdag 17 november heeft de wethouder Zorg van de gemeente Schijndel, Eus Witlox, bij een woning in Schijndel het 1e sleutelkluisje gemonteerd. Met deze handeling is het project Sleutelkluisjes van de Seniorenraad Schijndel in de uitvoerende fase gekomen. Aanleiding voor dit project voor de Seniorenraad was een vervelende gebeurtenis in 2015, een inbraak, die in april van dit jaar leidde tot het rapport Sleutelkluisjes. Een rapport dat uiteindelijk weer leidde tot de keuze voor het sleutelkluisje Puck Keysafe. 
Lees meer


07-10-2016 | Cursus Digisterker: werken met e- overheid
De overheid werkt steeds meer via internet: denkt u maar aan de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ van de Belastingdienst en het digitaal afspraken maken met uw gemeente. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk of om het doorgeven van een verhuizing: steeds vaker kan dit alleen via internet. Best lastig als je hier nog niet zo handig mee bent. 
Wilt u leren hoe u gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten van bijvoorbeeld DigiD, Belastingdienst en gemeente?
Meld u dan aan voor de cursus Digisterker!!
Lees meer


06-10-2016 | Uitnodiging project geclusterd wonen
Op dinsdag 18 oktober a.s. organiseert ‘Vivent het Andere Wonen Schijndel’ in De Vink een informatiebijeenkomst over geclusterd wonen.
In het pand van de voormalige Regenboogschool, wijk Hoevenbraak/Hulzenbraak Schijndel Zuid bouwt ‘Vivent Het Andere Wonen 16 appartementen en 1 logeerkamer, voor mensen met dementie of een andersoortige ondersteuningsvraag, die geclusterd zelfstandig willen blijven wonen met zorg of ondersteuning midden in de wijk.
Lees meer


28-09-2016 | Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad
Per 1 januari 2017 is de nieuwe gemeente Meierijstad een feit!
Voorafgaand daaraan hebben op 23 november a.s. verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraad Meierijstad.

Lees meer


26-09-2016 | Samenwerking Seniorenraad Schijndel met VVN Afd.Schijndel
Court Smulders, voorzitter van de Afdeling Schijndel van Veilig Verkeer Nederland heeft verzocht om een gesprek met de Seniorenraad om te komen tot een samenwerkingsvorm waarbij de senioren in Schijndel beter bereikt kunnen worden bij het geven van voorlichting op het gebied van verkeersveiligheid. VVN Schijndel is van mening dat de Seniorenraad een belangrijke partner kan zijn, met name voor het educatieve traject en het voorkomen van sociaal isolement onder senioren.
Lees meer


28-07-2016 | Plotseling overlijden van Jan van den Akker
Geheel onverwacht is op 22 juli 2016 op zijn vakantieadres in Frankrijk onze convenantpartner Jan van den Akker overleden.
Jan van den Akker was als directeur/eigenaar de stuwende kracht achter Thuisservice VDA, ondermeer bekend van Lekkerthuisblijvenwonen.

Jan komt vanuit Frankrijk naar rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58, Sint-Oedenrode. Er is daar gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op vrijdag 29 juli tussen 19.00 en 20.00 uur.
De crematiedienst is op maandag 1 augustus om 14.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 in Eindhoven.
Voor nadere gegevens, download  hier.


14-07-2016 | Woonwensenonderzoek senioren in Schijndel
Het aantal senioren neemt de komende jaren toe en de overheid vindt het van belang dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat willen de senioren ook het liefst en zoveel als mogelijk is, in hun vertrouwde omgeving.
Om dat mogelijk te maken, is het van belang om te weten wat de wensen zijn van de senioren op het gebied van huisvesting. Hoe willen ze wonen, waar willen ze wonen, welke voorzieningen vinden ze van belang.
Lees meer


16-06-2016 | Verzorging en verpleging van de ouderen in Schijndel.
De Seniorenraad Schijndel heeft een aantal vragen bereikt over de verzorging en verpleging van de ouderen in Schijndel. Voor een antwoord op die vragen heeft de Seniorenraad in overleg met Laverhof onderstaande informatie opgesteld.

Wanneer de ouderen in Schijndel verzorging/verpleging nodig hebben, die niet in hun eigen woning kan plaatsvinden, dan is er voldoende deskundige opvang in St.Barbara en in het Mgr. Bekkershuis (beide locaties van Laverhof).
Lees meer


07-06-2016 | Enquête zorg in Schijndel
De Seniorenraad Schijndel wil graag door middel van een onafhankelijke enquête inzicht krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg in Schijndel door zorginstellingen Laverhof en Vivent.
Daarbij gaat het er met name om in hoeverre cliënten van Laverhof en Vivent tevreden zijn over de geleverde zorg in Schijndel.
Lees meer


07-06-2016 | Grote verhuizing van bewoners St. Barbara naar Mgr. Bekkershuis
Op maandag 6 juni moest iedereen vroeg uit de veren voor de grote verhuizing van St. Barbara naar het Mgr. Bekkershuis. Bewoners en cliënten van de afdelingen somatiek en revalidatie verhuisden naar de gerenoveerde appartementen in het Mgr. Bekkershuis.
Ook de gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling is voortaan te vinden bij het Mgr. Bekkershuis.

Lees meer


02-06-2016 | Voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad Schijndel 2016
Op 21 april 2016 hield de Seniorenraad Schijndel haar jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst. Dit keer met als onderwerp:
SENIORENRAAD en MEIERIJSTAD!
De voorzitter van de Seniorenraad Schijndel, Frans van Oorschot, opende de middag. In zijn openingswoord memoreerde hij de bijeenkomst met de politieke partijen en de seniorenorganisaties uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op 14 maart over het seniorenbeleid in de toekomstige gemeente Meierijstad.
Lees meer


01-06-2016 | Laverhof presenteert jaarverslag 2015 ‘Vooruit door verandering’
In het jaarverslag 2015, met als thema ‘Vooruit door verandering’, is er veel aandacht voor de stappen die zijn gezet om de strategische koers ‘De kracht van het lokale’ handen en voeten te geven. Een strategie die gekoppeld is aan een solide financieel beleid, om de continuïteit van Laverhof te waarborgen.
Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “2015 kenmerkt zich als een jaar met grote veranderingen, lokaal en landelijk, waar we als zorgorganisatie goed op in willen spelen.

Lees meer


19-05-2016 | Aanbieding "Studie naar Gemeentelijke Dienstverlening en Participatie"
De Seniorenraad Schijndel heeft onderzoek gedaan naar de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in de gemeente Schijndel. Die studie is op 18 mei jl. gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Eus Witlox.
Kritische geluiden vanuit de gemeenschap over de dienstverlening door de gemeente maar ook een beperkte inspraak bij bijvoorbeeld het herontwikkelen van straten is voor de Seniorenraad aanleiding geweest om een enquête te houden binnen de Schijndelse bevolking.
Lees meer


17-05-2016 | Lezing over Mgr. Bekkers in het Mgr Bekkershuis in Schijndel
Op woensdag 1 juni a.s. is er van 14.00 tot 16.00 uur een lezing over Mgr. Bekkers in d’n Herd van het Mgr. Bekkershuis in Schijndel.
De heer Van Kreij geeft aan de hand van dia’s een lezing over het leven van de bekende monseigneur uit Sint-Oedenrode. U heeft vast al eens over hem gehoord of gelezen. Hij was een geliefd persoon en stond bekend om zijn uitspraken en was zijn tijd ver vooruit.
Lees meer


02-05-2016 | Nieuwe oversteekplaatsen Kloosterstraat

Zoals inmiddels bekend mag zijn heeft een delegatie van het dagelijks bestuur van de Seniorenraad in een reeks van jaren regelmatig overleg met de wethouders van de gemeente Schijndel. Zo stond de oversteek van de Kloosterstraat ter hoogte van de Mieke de Brefstraat/Baroniestraat al vanaf begin 2013 op de agenda.
Inmiddels is de voetgangersdruk op dit punt alleen maar toegenomen en is de oplossing nabij.

Lees meer


16-04-2016 | Programma openbare voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad

THEMA:

SENIORENRAAD en MEIERIJSTAD!Lees meer


06-04-2016 | Seniorenraad presenteert 'hufterproof' sleutelkluisje
Tekst: Angeline Vermeer ~ Foto's Henk van Abeelen

Op maandagmiddag 4 april heeft de Seniorenraad een voorstel gepresenteerd aangaande inbraakbestendige sleutelkluisjes, bedoeld voor mensen met een zorgindicatie. Een gesprek met Jan van Oort en Anton Minneboo, beiden van de projectgroep sleutelkluisjes.
Lees meer


22-03-2016 | Notitie Ouderenbeleid Meierijstad
Tekst en foto: Tjanne Hartman

Het debat van de ouderenorganisaties uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode met tien fractievoorzitters van politieke partijen, is maandag¬avond onverwacht het eerste verkiezingsdebat geworden.
Het gros van de aanwezige fractievoorzitters deed tijdens zijn of haar spreektijd vooral een betoog over de eigen partij, terwijl alleen een reactie werd gevraagd op de Notitie Ouderenbeleid die door de KBO’s en Seniorenraad Schijndel is opgesteld.
Lees meer


20-03-2016 | Nieuwsbrief nr 25 maart 2016
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
  1. De voorjaarsbijeenkomst 2016 op 21 april a.a. in 't Spectrum.
  2. Een dringende oproep voor meer hulp bnij de woonscans.
  3. Opiniepanel Gemeentelijke Dienstverlening
  4. Rapport "Sleutelkluisjes" gereed.
  5. Bestuurlijke mutaties.
  6. Notitie Ouderenbeleid Meierijstad.
Lees meer


14-03-2016 | Opiniepanel Gemeentelijke Dienstverlening en burgerparticipatie
Er is de laatste jaren maatschappelijk het nodige veranderd, veel overheidstaken zijn doorgeschoven naar lagere overheden of van lagere overheid naar de burger. De termen “samen doen” en “burgerparticipatie”hebben hun intrede gedaan en worden te pas en te onpas gebruikt. Dit proces, gekoppeld aan het “andere denken” bij de overheid voldoet niet altijd aan de verwachtingen.

Lees meer


03-03-2016 | Uitleenpunten hulpmiddelen bij Laverhof!

Vanaf 1 maart a.s. heeft Laverhof twee uitleenpunten voor hulpmiddelen. Zowel op locatie Cunera / De Bongerd in Heeswijk als bij het Mgr. Bekkershuis in Schijndel kunt u tijdens werkdagen van 10.30 tot 12.00 uur terecht voor een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen, zoals rugsteunen, bedverhogers, handbewogen rolstoelen, douche- en toiletstoelen, glijlakens en ondersteken etc.
Lees meer


25-02-2016 | Jaarrede 2015 van voorzitter Seniorenraad, Frans van Oorschot.
Iedereen bijzonder hartelijk welkom op de evaluatiebijeenkomst/jaarvergadering van de Seniorenraad. Nog een gelukkig en gezond 2016 toegewenst.
Het is al weer een jaar geleden dat we in deze setting bijeen waren voor de evaluatie van 2014.
We hebben in 2015 de Seniorenraad weer goed op de kaart gezet. Dat kon, overigens alleen maar omdat de seniorenraad bestaat uit een groot aantal gedreven en deskundige medewerkers die het hele jaar door, de een wat meer dan de ander, zich hebben ingezet om de geplande doelen te bereiken.
Lees meer


22-02-2016 | Impressie informatiebijeenkomsten Wonen in Veiligheid
In vervolg op ons eerste bericht van 26 januari over "Wonen in Veiligheid" zijn op dit moment al drie informatiebijeenkomsten geweest met een totaal van 360 bezoekers, waarvan zich tot op heden 71 mensen zich hebben aangemeld voor een woonscan. Op 24 februari a.s. wordt de laatste van de vier geplande informatiebijeenkomsten georganiseerd in CC De Vink.
Lees meer


26-01-2016 | Wonen in Veiligheid (Wonen met gemak)
Met ingang van maart van dit jaar start de Seniorenraad Schijndel met gratis woonscans en woonadviezen voor senioren in de gemeente Schijndel!
Het doel van die woonscans is om senioren aan te sporen gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties in hun woning aan te passen, zodat ze langer en comfortabel in hun omgeving kunnen blijven wonen. Met kleine – vaak technische - aanpassingen en tips kunnen al veel ongemakken worden opgelost.
Lees meer


10-01-2016 | Nieuwjaarsreceptie 2016 'Schijndel ontmoet Schijndel'
Op dinsdag 5 januari 2016 vond alweer de 8e gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van ‘Schijndel ontmoet Schijndel’ plaats.
Onder grote belangstelling sprak onze burgemeester Jetty Eugster de aanwezigen toe, met vooral de blik op de toekomst. Centraal in haar toespraak stond ” Good Times, Bad Times”.
Lees meer