A A

Wie zijn wij?

In het welkomstwoord heeft u reeds een en ander over de Seniorenraad Schijndel kunnen lezen. De Seniorenraad is een platform, waar vragen gesteld kunnen worden en discussie mogelijk is voor alle Schijndelse senioren. Vragen en discussie over het beleid van gemeente, woningbouwcorporaties en zorginstellingen, die zorg of diensten aan deze doelgroep leveren.

Vanuit het project “Schijndel Ouderenproof!” is bewezen dat een Seniorenraad in Schijndel wel degelijk iets kan betekenen. Diverse onderzoeken en discussies hebben geleid tot aanbevelingen voor gericht beleid en nieuwe projecten. Zowel gemeente als instellingen hebben deze aanbevelingen serieus genomen en zijn aan de slag gegaan. Natuurlijk is nog niet alles gerealiseerd, maar we zijn op de goede weg.

De Seniorenraad Schijndel wil de werkwijze, zoals die ontwikkeld is uit het project “Schijndel Ouderenproof!” voortzetten en zo ervoor trachten te zorgen dat Schijndel ook voor ouderen een mooi plekje blijft (het skônste plekske) om te blijven wonen, gezond en wel, in eigen omgeving.

Nadere gegevens:

Stichting Seniorenraad Schijndel
Secr. A.W. Minneboo
Neptunus 6
5482 XB Schijndel

tel. (073) 547 54 53
e-mail: awminneboo@seniorenraadschijndel.nl

.